“Yük ayırıcı+Sigorta” birleşiğinde kullanılacak sigorta seçiminde de YG Sigorta Seçimi yazısında belirtilen Genel Kurallar aynen geçerlidir. Bunlara ilave olarak;

  • Kullanılacak sigorta artçı (back-up) sigorta olmalıdır.
  • maddede yer alan transformatör kısa devre akımı, birleşiğin transfer akımı (I4) akımı ile karşılaştırılmalıdır. Kullanılacak sigorta için “Yük ayırıcı+Sigorta” birleşiğinın transfer akımı (I4);
  • “Yük ayırıcı+Sigorta” birleşiğinın anma transfer akımından (I40),
  • Transformatörün kısa devre akımından (Ikt), küçük olmalıdır.

Bu koşullar yerine getirilmez ise transformatör ile ilgili uygun koruma sağlanamadığı gibi yük ayırıcısının da tahrip olması söz konusudur. Bunlar ile ilgili tanımlar aşağıda verilmektedir.

Anma transfer akımı (I40) : “Yük ayırıcı+Sigorta” birleşiği imalatçısı tarafından belirtilmelidir. Birleşikte kullanılacak en büyük anma akımlı sigorta kullanılarak, tip deneyleri kapsamında yer alan Test no: 4 “Anma Transfer Akımında Kesme Deneyleri” ile doğrulanmış olmalıdır.

Transfer akımı (I4): Transfer akımı pratik olarak aşağıdaki yöntem ile bulunur.

A noktasının bulunması: Seçilen sigortanın minumum akım/zaman eğrisi kullanılarak;

0.9 x (“Yük ayırıcısı +sigorta” birleşiğinin sigorta başlatmalı açma zamanı)

formülüne göre (A) noktası bulunur. (A) noktasından akım eğrisine paralel çizilerek (B)   noktası bulunur. Bu noktadan  zaman eksenine çizilen paralel çizginin akım eksenini kestiği nokta transfer akımını (I4 ) verir.