Yük Ayırıcıları ve “Yük Ayırıcısı+Sigorta” Birleşikleri

  YÜK AYIRICILARI:   Yük ayırıcıları elektriksel açıdan adi ayırıcı ile kesici arasında yer alan bir anahtarlama elemanıdır. Anma akımına kadar yükleri kesebilir, kısa devre üzerine kapatabilir.   Açık konumda iken ayırıcılar için istenen yalıtım seviyesini sağlayabilir. Uzaktan kontrol için motor takılmaya müsaittir. Kesme ortamı yağ, hava ya da SF Devamı…

“Yük Ayırıcı+Sigorta” Birleşiği İçin Sigorta Seçimi

“Yük ayırıcı+Sigorta” birleşiğinde kullanılacak sigorta seçiminde de YG Sigorta Seçimi yazısında belirtilen Genel Kurallar aynen geçerlidir. Bunlara ilave olarak; Kullanılacak sigorta artçı (back-up) sigorta olmalıdır. maddede yer alan transformatör kısa devre akımı, birleşiğin transfer akımı (I4) akımı ile karşılaştırılmalıdır. Kullanılacak sigorta için “Yük ayırıcı+Sigorta” birleşiğinın transfer akımı (I4); “Yük ayırıcı+Sigorta” Devamı…

Anahtarlar, Ayırıcılar, Ayırıcı Anahtarları, Eriyen Telli Sigorta Birleşimi Üniteler

  İLGİLİ STANDARTLAR:   TS EN 60947-1 Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni İçin Kurallar Bölüm:1 Genel Kurallar TS EN 60947-3 Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Bölüm:3 Anahtarlar, Ayırıcılar, Ayırıcı Anahtarlar ve Eriyen Telli Sigorta   Birleşimi Üniteleri   TARİFLER   Anahtar: Normal devre koşullarında (aşırı yük şartları dahil) akımların Devamı…

Yüksek Gerilim Sigortaları

Yüksek gerilim akım sınırlayıcı sigortalar, kullanılabildikleri aralığa göre genel amaçlı, artçı (back-up) ve tam aralık sigorta olmak üzere üç sınıfa ayrılır. İlgili standart: TSE 60282-1/IEC 60282-1: Yüksek Gerilim Akım sınırlayıcı sigortalar Genel amaçlı sigorta: En büyük kesme akımından 1 saat veya daha uzun süre içinde sigorta elemanının erimesine neden olan Devamı…

OG/AG Dağıtım Transformatörlerinin “Sigortalı Yük Ayırıcıları” İle YG Şebekeye Bağlanması

Dağıtım tesislerinde meydana gelen arızaların büyük çoğunluğu izolasyon hatası, kısa devre,  aşırı akım ve gerilimlerden kaynaklanmaktadır. Dağıtım tesisinde yer alan teçhizatın, sistemde meydana gelen bu arızalardan en az derecede etkilenmesi için bu arızalara karşı sigorta, parafudr, röle gibi çeşitli koruma cihazları ile donatılmaları gerekmektedir.   Sistemde meydana gelen kısa devre Devamı…

OG/AG Dağıtım Trafo Merkezlerinini Ringe Giriş ve Çıkışlarında Kesici Yerine Neden Yük Ayırıcısı Kullanılmalıdır?

Kablolu yer altı şebekesinde müsaade edilen kısa devre süresi 1 (bir) saniyedir. Yani kısa devre akımı şebekeden en fazla 1 (bir) saniye geçmelidir.   Kesicinin diğer anahtarlama elemanlarından en büyük farkı kısa devreyi kesme özelliğidir. Bunun için oluşturulan fider, kısa devre akımını algılayan akım trafosu ve bu akımı değerlendirip kesicinin Devamı…

Arıza Gösterge Düzeni

Arıza Gösterge Düzeni (AGD), arızalı kısımdan başlayarak ışıklı sinyalizasyon veya ana ünite de tesis edilecek yardımcı çıkış kontağı ile uzaktan (örneğin sinyalizasyon merkezi) arızalı kısmın hızlı bir şekilde tespiti için kullanılan bir teçhizattır. Sistem; faz-toprak arıza akımlarının ve fazlar arası arıza akımlarının belirli eşik değerlerini aşması durumunda (Arıza akımları, ring Devamı…