Elektrik Tesisatının Periyodik Kontrolü Neden Gereklidir?

Günümüzde ticari-endüstriyel faaliyetlerin çok büyük bir bölümünde, elektrik ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, elektrik tesisatın periyodik kontrolü, sürdürülebilir hizmet, üretim ve iş güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar düşünüldüğünde, elektrik iç tesisatın ve tesisat bünyesinde kullanılan her türlü ekipman, bileşen ve teçhizatın kontrolü belirli bir uzmanlık seviyesi gerektirmektedir.

Tüm tesis ve işletmelerde elektrik iç tesisatının kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk belgesi, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.

17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, elektrik tesisatının periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir. (Ek-1 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları)

Elektrik tesisatın kontrolü, dinamik yük yapısı içerisinde tehlike teşkil edebilecek, sorunlu veya eksik tesisin tespiti açısından önemlidir. Bu sayede olası kaza ve yangınların önüne geçilecektir.

Yapılacak tespitler ve sunulan rapor doğrultusunda alınacak önlemler kontrolün yapıldığı tesislerde şu avantajları sağlayacaktır:

  • Çalışan güvenliği tesis edilecek, elektrik kazalarına bağlı yaralanma ve can kayıplarının önüne geçilecektir.

  • Tesisatın zayıf noktaları tespit edilerek raporlanacak ve ileride tesisin hizmet ya da üretim faaliyetlerinin durmasına neden olabilecek elektrik tesisatı kaynaklı arızaların önüne geçilecektir. Periyodik kontrollerin yaptırılmamasına bağlı, ticari faaliyetlerin yavaşlamasına veya durmasına neden olabilecek arızalar, hizmet, üretim veya üretimin durmasına bağlı olarak hammadde kaybına yol açarak yapılacak kontrollerin yanında karşılaştırılması mümkün olmayan maddi kayıplara sebebiyet verecektir.

  • Yaşanabilecek elektrik kazaları tesis içerisinde temini mümkün olmayan büyük maddi zararlara yol açabilir. Bu kazaların yangın, patlama gibi etkileri olabilir. Ayrıca kullanımı standartlarca veya tesis gereksinimi doğrultusunda uygun olmayan son derece ucuz bir tesisat bileşeni, tesisata entegre pahalı bir teçhizatın zarar görmesine neden olabilir. Elektrik tesisatının kontrolü bu gibi büyük maddi zararların önüne geçecektir.

  • Elektrik tesisat bileşenlerinin yanlış boyutlandırılması ve uygunsuz ekipman kullanımı, rutin faaliyet içerisinde işletmecinin farkına dahi varamayacağı birtakım ek maliyetler getirebilir. Yapılacak kontrollerde, bu gibi uygunsuzluklar belirlenerek raporlanacak, faaliyet gösteren tesisin işletme verimliliği arttırılacaktır.

Topraklama Ölçümlerini, raporlamasını ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi olan, Elektrik, Elektrik-Elektronik veya Elektronik Mühendisi diploması sahibi gerçek kişiler yapabilirler.

Teklif Talepleriniz İçin

Yücel Mühendislik’te; 35591 oda sicil numaralı gerekli yetki belgelerine sahip Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Hasan YÜCEL tarafından topraklama ölçümleri yapılıp, raporlarınız hazırlanmaktadır.

İletişim Bilgilerimiz

hasanyucelmuhendislik@gmail.com
GSM: 0 505 532 1416
Buraya Tıklayınız.

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri için gerekli olan topraklama ölçümü ve elektrik iç tesisat uygunluk belgelerinizi mevzuat çerçevesinde; işyerinize gelip, elektrik pano ya da tablolarınızdan, ofis ise prizlerden, kullanılan makinalar var ise gövdelerinden topraklama ölçümleri yaparak işyerinizde çıktı alma imkanımız olur ise hemen raporunuzu düzenleyip teslim ediyoruz.

Verilen raporun geçerli olabilmesi için raporun arkasında mutlaka yetki belgelerinin olması gerekir. Raporla beraber; “Elektrik SMM Belgesi” , “Topraklama Yetkilendirme Belgesi” ve “Topraklama Ölçüm Cihazına ait Kalibrasyon Belgesi”nin birer kopyasını ekliyoruz.