Topraklama ÖlçümüNeden, NiçinYapılmalıdır?

Topraklama ölçümü her işletme için kritik bir öneme sahiptir. Çünkü topraklama bir işletmenin elektrik sisteminin sağlığı açısından önemli ipuçları verir. Bu nedenle topraklama ölçümü her tesis için düzenli olarak yapılması gerekir. Öte yandan zamanla topraklama ekipmanlarının direnç değerleri değişebilmektedir. Bu da akım ve gerilim değerlerinin güvenilir değerlerin üstüne çıkmasına neden olabilir. Topraklama aynı zamanda elektrik sistemlerindeki koruma elamanlarının doğru çalışmasını da sağlar.

Topraklama insan hayatı için büyük bir önem taşıdığından dolayı, topraklama kanuni bir zorunluluktur, hayati tehlikesi olduğu için bir lüks değil yükümlülüktür.

Aynı zamanda toprak direnci anlamına da gelen topraklama ölçümü kesinlikle doğru bir şekilde yapılması gerektiğinden uzmanlara bırakılması gereken bir işlemdir.

Teklif Talepleriniz İçin

Topraklama ölçüm hizmetinin yetkili elektrik mühendisleri tarafından yapılması ve raporlanması gerekmektedir. Mevcut ve yeni tesislerinizde topraklama ölçümünü ve raporlanmasını siz de Yücel Enerji güvencesiyle yaptırın.

İletişim Bilgilerimiz

hasanyucelmuhendislik@gmail.com
GSM: 0 505 532 1416
Buraya Tıklayınız

Topraklama Ölçümleri Hangi Periyotlarla Yapılır?

Topraklama Ölçümü ve Topraklama Raporu Periyotları:
Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri için 2 yıl,
Enerji nakil ve dağıtım hatları için 5 yıl,

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
Topraklamalara ilişkin dirençlerin, muayene ve ölçülmesi için 1 yıl,
Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller için 2 yıl,

Sabit olmayan tesisler için:
Sabit işletme elemanları için 1 yıl,
Yer değiştirebilen işletme elemanları için 6 ay,

Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerleri ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan iş yerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 yılı aşamaz.

Topraklama ölçüm raporunda neler olmalıdır?

Topraklama ölçüm raporu, yapılması zorunlu olan topraklama ölçümü sonrasında yetkili kişilerce verilen ve topraklama değerleri, ölçümleri gibi maddelerin mevzuatlara uygun olup olmadığını gösteren rapordur. Bu konuda yeterince bilgi sahibi olmayan kişilerin yaptığı ölçümler ve hazırladığı raporlar hem geçersiz sayılacak hem de sağlıklı olmayacaktır.
Raporda, yer alan bilgiler şöyledir;

1- Ölçümün yapılmasını talep eden ve ölçümü yapan kişiler hakkında bilgi,
2- Ölçümün yapıldığı tarih ve bu tarihte toprağın güncel durumu,
3- Ölçüm yapılan tesis ile ilgili bilgiler,
4- Ölçümün yapıldığı cihaza ait bilgiler ve bu cihazın kalibrasyon bilgileri,
5- Ölçüm ve karşılaştırma değerleri,
6- Eğer topraklanma ölçüm değeri ilgili mevzuata uygun değilse yapılması gerekenler.

Ayrıca topraklama ölçümü esnasında kullanılan cihazlar sağlam, güvenilir ve kalibrasyonu yapılmış olmalıdır.

Yücel Enerji® olarak topraklama ölçümü ve topraklama raporu işlemlerinde gerekli yeterlilik belgelerine sahip mühendislerimiz taleplerinize yönelik bu alanda ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. Ayrıca buna ek olarak;

  • Yüksek gerilim işletme sorumluluğu,
  • Tesis, fabrika topraklama ölçümü,
  • Bina topraklama ölçümü,
  • Paratoner topraklama ölçümü,
  • Temel topraklama ölçümü,
  • Zemin, ekipman, makine topraklama ölçümü,
  • Elektrik iç tesisat muayene raporu

hizmetleri de yine şirketimiz tarafından verilebilmektedir.

Topraklama ölçümü ve topraklama raporu veren şirketlerin yetki belgelerine sahip olmaları şarttır. Bu sebeple hizmet öncesi şirketimiz yetki belgesini mutlaka sorgulayınız.

Yücel Enerji olarak, alanında uzman kadromuz ve tecrübemiz ile, sizlerin bu konularda yanınızdayız.

Yapılan faaliyetleri aşağıdaki yönetmelikler doğrultusunda gerçekleştirilmekteyiz.