Trafo ve OG Hücre Bakım ve Onarımı

Elektrik enerjisi, bir sanayi tesisinin veya ticari bir işletmenin can damarıdır. Elektrik enerjisinde yaşanacak kısa süreli kesintiler bile tesiste büyük maliyet kayıplarına, termin sürelerinde gecikmelere, müşterilerde memnuniyetsizliğe neden olmaktadır. Dolayısıyla elektrik enerjisinin sürekliliği bir tesis için çok kritiktir.

Elektrik enerjisinin arzında transformatörler (trafo) ile birlikte Orta Gerilim (OG) Hücreleri de önemli rol oynamaktadır. OG hücrelerin tipi, modeli, yer ve konumu itibarıyla ortam ve çalışma şartlarından dolayı ayırıcıların (yük-toprak ayırıcıları dahil) kontak geçiş dirençleri, bıçak ayarları, mekanizma ayarları zamanla bozulabilmektedir. Sıcaklık, nem ve doğal afetler hücre içerisindeki ekipmanları ve bağlantı noktalarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeplerden dolayı sahada kullanılan hücrelerin ömrünün arttırılması ve güvenirliliğinin sağlanması için hücre bakımlarının (kesici bakımları vb.) periyodik olarak yaptırılması gerekmektedir.

O.G. tesisinin yılda bir kez elektriksel kontrolünün yapılması, yıl içerisinde oluşabilecek arızaları ortadan kaldırır ve tesisin zamansız duruşlarını, iş kayıplarını engeller. Bu hizmet kapsamında;

– O.G. gerilim hücrelerinin genel temizliği,

– Yağlanması gereken mekanik parçaların ve hareketli kontakların yağlanması,

– Açma-kapama ve motor yay kurma gibi elektriksel kumanda devrelerinin kontrolü,

– Ayırıcı, kesici ve toprak bıçağı gibi mekanik çalışan ekipmanların kontrolü,

– Koruma rölesi ayarlarının kontrolü ve testlerinin yapılması,

– Zati koruma fonksiyonlarının kontrolü

ve bu çalışmaların firmaya raporlanması yapılmaktadır.

Dolayısıyla elektriksel ekipmanların uzun ömürlü çalışabilmeleri ve olası iş kayıplarının önlenmesi için düzenli olarak test ve bakımlarının yapılması gerekir. Test ve bakım hizmeti talepleriniz için tıklayın.