Doğalgaz Kolon TopraklamasıNeden, NiçinGereklidir?

Doğal gaz tesisatları; statik elektrik yükleri nedeniyle, patlama ve yangın risklerini barındırmaktadır. Bu nedenle; uygun şekilde topraklama hattı tesis edilmemiş ve direnç değerlerinin uygunluğu kontrol edilmemiş hatların işletilmesi, söz konusu olmamalıdır. 
Bireylerin can ve mal güvenliğini kabul edilemez seviyede tehdit eden bu durum nedeniyle, doğalgaz dağıtım şirketleri rutin kontrolleri esnasında uygunsuzluk tespit ettiği hatlarda, topraklama hattı tesisi sağlanıncaya kadar doğal gazı kesmektedir.

Doğalgaz tesisatından gaz akışı esnasında sürtünme kaynaklı oluşan statik elektriklenmenin uygun bir topraklama yapılarak giderilmesi gerekmektedir.

Topraklama sistemi; çevresel koşullar nedeniyle hava ve toprakta yaşanan oksitlenme ve korozyon, bağlantıların gevşemesi, hatlarda kopma vb. nedenlerle işlevini yitirebilir. Bu nedenle tesis edilen mevcut topraklama hatlarının, asgarî yılda bir kez teste tâbi tutulması, direnç değerinin uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu çalışmalar, yetkili Elektrik ya da Elektrik Elektronik Mühendisleri kontrolü ve sorumluluğunda, kalibrasyon raporları ile doğruluğu ispatlanmış ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilmeli ve raporlanmalıdır. Kontrol işlemi sonrası, uygunsuzluk tespit edilen hatların revize edilmesi ya da yenilenmesi sağlanmalıdır.

Ankara’da doğalgaz kolon hattı topraklaması EMO tarafından yetkilendirilmiş elektrik mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

Bu konuda yetkili olan şirketimiz tarafından doğalgaz topraklama ölçüm ve raporlama işlerinizle ilgili teklif almak için tıklayın veya 05055321416 numaralı telefonumuzu arayın.

Doğalgaz topraklaması konusunda yetkili olan Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Hasan Yücel güvencesi ile, BAŞKENTGAZ tarafından istenilen standartlara uygun olarak;

  • Doğalgaz topraklamanızı yapıyoruz.
  • Akredite laboratuar kalibrasyonlu cihazlarımız ile ölçüyoruz.
  • EMO onaylı raporunuzu düzenliyoruz.
  • EMO onaylı yetki belgelerimizi ve kalibrasyon sertifikalarımızı rapor ekinde sunuyoruz.

KALİTELİ – HIZLI – GÜVENİLİR HİZMET