Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmeti

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nedir?

Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 60 ncı maddesinde;

“Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. Bu Mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır.”

ifadesi yer almaktadır. Aynı yönetmeliğin tanımlar kısmında ise “yüksek gerilim; etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.” olarak tarif edilmiştir.

Bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda İşletme Sorumlusu’nun görev ve sorumluluklarını açıklamak üzere, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından “Elektrik Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği” hazırlanmış ve 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre işletme sorumlusu olabilecek mühendislerin; EMO tarafından verilen “Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumlusu” belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

İşletme sorumluluğu varsa, işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan belge sahibi mühendisler tarafından üstlenilir.

Ancak işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda bu hizmet EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstlenilebilinir.

Hasan Yücel Mühendislik 20 yılı aşkın tecrübesiyle size en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyor.

Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluğu Talebiniz İçin

Tesis sınırları içerisinde 1kV üstü gerilim bulunan bütün tesislerde (kendi trafosu olan tüm tesislerde) yüksek gerilim işletme sorumlusu bulunması zorunludur. Başka bir ifadeyle, özel trafosu olan herkesin yetkili bir elektrik mühendisi ile anlaşarak “YG İşletme Sorumluluğu” sözleşmesi imzalaması gerekir.

Yüksek Gerilim İşletme SorumluğuNedenGereklidir?

Özel trafosu olan işletmelerde genelde bu trafonun nasıl işletileceği, arıza anında ya da gerektiğinde nasıl müdahale edeceği konusunda gerekli müdahaleyi yapacak eleman bulunmamaktadır. Sonuç olarak üretim ya da işletim kaybı yaşamamak adına trafoların belli periyotlarla kontrollerinin yapılıp, sağlıklı ve güvenli şekilde işletilmesi açısında Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu hizmetinin alınması gerekmektedir.

İşletme sorumlusu şu görevleri yerine getirir:

  • Tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek;
  • Emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek;
  • Gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmak;
  • Ortaya çıkan arızalarda yapılacak müdahalelere nezaret etmek ve gerekli manevraların yapılmasını sağlamak;
  • Tesiste gerekli test ve bakımların yaptırılması;
  • Sorumlulukları ile ilgili konularda işletme sahibine rapor verilmesi;
  • Mevzuatla düzenlenmiş diğer görevleri yerine getirmek.

İşletme sorumluluğu hizmetine ilişkin olarak EMO tarafından her yıl asgari ücret tarifesi yayınlanmaktadır.