LogoS

Yücel Mühendislik / Ümran Enerji, enerji verimliliğini esas alarak, elektrik alanında izleme, test, işletme, bakım ve onarım faaliyetleri ile danışmanlık hizmetleri vermek üzere Ankara’da kurulmuş bir mühendislik şirketidir. Proje, uygulama ve danışmanlık hizmetlerini yılların birikimi ve mühendislik bilinci ile yerine getirmektedir. 

Gelişime ve değişime açık, ancak ilkelerinden taviz vermeyerek müşterilerine en iyi ve ekonomik hizmet sunmak suretiyle sektörde aktif oyunculardan biri olmak.

Enerji verimliliği kapsamındaki gelişmeleri değerlendirerek müşterilerine alternatif çözümler sunmak suretiyle ihtiyaçlarını mevzuata uygun biçimde ve kaliteli bir şekilde yerine getirmektir.

Ümran Enerji, elektrik sistemleri, tasarım ve projelendirme, uygulama ve taahhüt, test ve devreye alma, bakım ve işletme, danışmanlık hizmetlerini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirmektedir. 

Müşterimizin beklentilerini yerine getirken faaliyetlerimizde enerji tasarrufu ve güvenliği ön planda tutarak;

Disiplinli olmak,

İşbirliği ve uzlaşmacı olmak,

Çözüm ve sonuç odaklı olmak,

Müşteri memnuniyetini sağlamak

kalite politikamızdır.

Enerji, hepimizin günlük hayatımızda vazgeçemeyeceğimiz unsurların en başında geliyor. Yaşantımızı sürdürebilmek için olmazsa olmazımız halinde. Tabi ki enerji de diğer kaynaklar gibi sonsuz değil.

Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınma için temel girdilerden birisi durumundadır. Artan nüfus, şehirleşme, sanayileşme, teknolojinin yaygınlaşması ve refah artışına paralel olarak enerji tüketimi kaçınılmaz bir şekilde büyümektedir. Enerjinin en tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği birbiriyle ilişkili olsa da aslında farklı iki yöntemdir.

Bu bağlamda enerji tasarrufu, davranışları veya alışkanlıkları değiştirerek daha az enerji kullanmaktır. Enerji verimliliği ise aynı işlevi yerine getirmek için daha az enerji kullanılmasıdır. Enerji tasarrufu kullanımı kısıtlamaya, enerji verimliliği ise enerjiyi daha etkin kullanmaya odaklanır. İşte enerji tasarrufu ve enerji verimliliği arasındaki temel fark budur. Bu  yüzden çalışmalarımızda biz de enerji verimliğini esas almaktayız.

Faaliyetlerimiz

gunes-enerjisi-sistemleri

Güneş Enerjisi Sistemleri kapsamında;
Danışmanlık
Proje geliştirme
On grid, Off grid
GES kurulumu
Test, işletme bakım, izleme
Arıza giderme

YG İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu kapsamında;
Rutin kontrol ve ölçümler
Manevra koordinasyonu
Kompanzasyon takibi

Elektrik Proje Hizmeti

Elektrik Projeleri kapsamında;
İç tesisat projeleri
AG-OG projeleri
Sulama tesisi projeleri
Aydınlatma projeleri
Kompanzasyon projeleri
Enerji nakil hatları projeleri
Jenaratör projeleri

Topraklama ölçümleri

Elektriksel Ölçüm ve Raporlama kapsamında;
Topraklama ölçümü ve raporlanması
Paratoner tesisatı ölçümü
Kaçak akım rölesi testi
Termal kamera ölçümü
Elektrik tesisatı kontrol raporu

Sertifikalarımız