Elektrik Akımının Canlılar Üzerindeki Etkileri

ELEKTRİK ÇARPMASI OLAYI Canlılar üzerinde elektrik akımı geçmesi sonucu bunlar üzerinde meydana gelecek etkiler akım büyüklüğüne ve etki süresine bağlıdır. İnsan bedeninden geçecek akımın büyüklüğü, kişinin vücut direncine(bu değer yüksek gerilimlerde düşük değerler almaktadır), temas noktalarının özelliklerine(ıslak-kuru vs) ve alternatif akımda frekansa bağlıdır. İnsan vücut direnci, vücut iç direnci, temas Devamı…

Yük Ayırıcıları ve “Yük Ayırıcısı+Sigorta” Birleşikleri

  YÜK AYIRICILARI:   Yük ayırıcıları elektriksel açıdan adi ayırıcı ile kesici arasında yer alan bir anahtarlama elemanıdır. Anma akımına kadar yükleri kesebilir, kısa devre üzerine kapatabilir.   Açık konumda iken ayırıcılar için istenen yalıtım seviyesini sağlayabilir. Uzaktan kontrol için motor takılmaya müsaittir. Kesme ortamı yağ, hava ya da SF Devamı…

“Yük Ayırıcı+Sigorta” Birleşiği İçin Sigorta Seçimi

“Yük ayırıcı+Sigorta” birleşiğinde kullanılacak sigorta seçiminde de YG Sigorta Seçimi yazısında belirtilen Genel Kurallar aynen geçerlidir. Bunlara ilave olarak; Kullanılacak sigorta artçı (back-up) sigorta olmalıdır. maddede yer alan transformatör kısa devre akımı, birleşiğin transfer akımı (I4) akımı ile karşılaştırılmalıdır. Kullanılacak sigorta için “Yük ayırıcı+Sigorta” birleşiğinın transfer akımı (I4); “Yük ayırıcı+Sigorta” Devamı…

İşletme Sorumlusunun Görevleri Nelerdir?

Tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek; Emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek; Gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmak; Ortaya çıkan arızalarda yapılacak müdahalelere nezaret etmek ve gerekli manevraların yapılmasını sağlamak; Tesiste gerekli test ve bakımların yaptırılması; Sorumlulukları ile ilgili konularda Devamı…

önce , admin tarafından

Anahtarlar, Ayırıcılar, Ayırıcı Anahtarları, Eriyen Telli Sigorta Birleşimi Üniteler

  İLGİLİ STANDARTLAR:   TS EN 60947-1 Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni İçin Kurallar Bölüm:1 Genel Kurallar TS EN 60947-3 Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Bölüm:3 Anahtarlar, Ayırıcılar, Ayırıcı Anahtarlar ve Eriyen Telli Sigorta   Birleşimi Üniteleri   TARİFLER   Anahtar: Normal devre koşullarında (aşırı yük şartları dahil) akımların Devamı…