Arıza Gösterge Düzeni (AGD), arızalı kısımdan başlayarak ışıklı sinyalizasyon veya ana ünite de tesis edilecek yardımcı çıkış kontağı ile uzaktan (örneğin sinyalizasyon merkezi) arızalı kısmın hızlı bir şekilde tespiti için kullanılan bir teçhizattır.

Sistem; faz-toprak arıza akımlarının ve fazlar arası arıza akımlarının belirli eşik değerlerini aşması durumunda (Arıza akımları, ring devre çıkış kablolarının her fazına yerleştirilecek toroidal tipte akım transformatörleri ile algılanacaktır.) çalışmakta ve arıza süresince kendi kaynağından (lityum pil) Arıza Gösterge Lambasını  yanık tutmaktadır.

Arıza Gösterge Düzeni içerisinde yer alan teçhizatların  aşağıdadır.

  • OG/AG Dağıtım Trafo Merkezine konulacak 1 (bir) adet mikroişlemcili ana ünite,
  • OG çıkış kablolarının her fazına yerleştirilecek toroidal tipte akım transformatörleri,
  • OG/AG Dağıtım Trafo Merkezi dışına konulan ve arızayı ışıklı sinyal olarak ihbar eden Arıza Gösterge Lambası,
  • Bağlantı kabloları.

Standart kullanım şekli

Ana Ünite

Toroidal Akım Trafosu

Arıza Gösterge Lambası