• İşletme Sorumlusunun görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyduğu imalatların ya da hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
  • Talep edilen güvenlik malzemelerini almak,
  • İşletme Sorumlusunu görevin gerektirdiği ölçüde yetkili kılmak,
  • İşletme Sorumlusu değişikliklerini enerji sağlayan kuruluşa ve EMO’ya bildirmek,
  • İşletme Sorumlusunun talimatları ve uyarılarını dikkate alarak uyulmasını sağlamak,

(Bu talimat ve uyarılara uyulmamasından kaynaklanacak her türlü kayıptan işletme sahibi sorumludur)