YÜK AYIRICILARI:

 

Yük ayırıcıları elektriksel açıdan adi ayırıcı ile kesici arasında yer alan bir anahtarlama elemanıdır. Anma akımına kadar yükleri kesebilir, kısa devre üzerine kapatabilir.

 

Açık konumda iken ayırıcılar için istenen yalıtım seviyesini sağlayabilir. Uzaktan kontrol için motor takılmaya müsaittir. Kesme ortamı yağ, hava ya da SF 6 gazı olabilir. Kesici ile arasındaki en önemli fark kısa devreleri kesememesidir.

 

Yürürlükteki TEDAŞ şartnamelerine göre yük ayırıcıları 100 (yüz) kez anma akımını kesebilmekte 5 (beş) kez de kısa devre üzerine kapama yapabilmektedir. Mekanik açma kapama sayısı (yüksüz) 1000 kez’dir.

 

TEDAŞ’ça istenen anma akımında kesme sayısı ve kısa devre üzerine kapama sayısı standartlardaki en büyük değerlerdir.

 

IEC-60265-1’e göre imal ve test edilirler

 

“YÜK AYIRICISI+SİGORTA” BİRLEŞİKLERİ:

 

Sigorta ile donanmış yük ayırıcılarıdır. Tertipte kullanılan sigortalar vurucu mekanizması ile donatılmıştır. Arıza durumunda çalışan sigorta vurucusu vasıtası ile yük ayırıcının yalnızca arızalı kutbu veya üç kutbu otomatik olarak açtırılır. Bu şekilde tertibin anma kısa devre kesme akımına kadar bütün akımların kesilmesi mümkün olabilmektedir

 

Trafo ve hat korumalarında kullanılır. Aşırı akım koruması için röle ile birlikte kullanılması gerekir.

 

TS 8812 EN 60420 (IEC 62271-105)’ye göre imal ve test edilirler.