1. Kablolu yer altı şebekesinde müsaade edilen kısa devre süresi 1 (bir) saniyedir. Yani kısa devre akımı şebekeden en fazla 1 (bir) saniye geçmelidir.

 

  1. Kesicinin diğer anahtarlama elemanlarından en büyük farkı kısa devreyi kesme özelliğidir. Bunun için oluşturulan fider, kısa devre akımını algılayan akım trafosu ve bu akımı değerlendirip kesicinin açma bobinine sinyal gönderen röle ile donatılmaktadır.

 

  1. Kesicilerin açma süresi ve selektivite (seçicilik) dikkate alındığında sistemin çalışabilmesi için birbiri ardına bağlanan kesicilerin açma ayarları arasında (röle ayarları) en az 300 milisaniye civarında bir fark olması gerekmektedir. İzin verilen sürenin 1saniye=1000 milisaniye olduğu düşünüldüğünde selektif koruma için ard arda en fazla 1000/300=3 adet kesicinin aynı fidere tesis edilmesi gerekmektedir.

 

  1. Bu nedenle uygun seçicilikte kısa devreyi kesmek mümkün olmadığından OG/AG Dağıtım Trafo Merkezlerinin ringe giriş ve çıkışlarının tamamında (aynı fider üzerinde) kesici kullanmanın bir anlamı olmamaktadır. Bir başka deyişle burada kullanılan anahtarlama elemanının kısa devreyi kesme gibi bir fonksiyonu olmasına gerek kalmamaktadır.

 

  1. Yukarıda anlatılan teknik gerekçe nedeniyle kısa devreyi kesme fonksiyonu olmayan ancak kısa devre akımını taşıyabilen, kısa devre üzerine belli sayıda kapama yapabilen, anma akımını belli sayıda (teknik şartnamemize göre 100 defa) kesebilen kesiciye göre yarı yarıya daha ucuz olan YÜK AYIRICILARI geliştirilmiştir.

 

  1. Kesiciyi OG/AG Dağıtım Trafo Merkezlerinin ringe giriş ve çıkışlarında sekonder koruma olmaksızın kullanmak mümkündür. Ancak kesici kullanıldığında ayırıcı kullanılma zorunluluğu vardır. Bu ise yük ayırıcısına göre zaten pahalı olan kesicinin bir hücre tertibi içinde daha pahalı bir çözüm olarak karşımıza çıkması demek olacaktır.

 

  1. Bu nedenle OG/AG Dağıtım Trafo Merkezlerinin ringe giriş ve çıkışlarının YÜK AYIRICILI , ringe ait fider çıkışının ise sekonder korumalı kesicili fider  olarak tesis edilmesi en ekonomik ve doğru çözüm olmaktadır.