• Tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek;
  • Emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek;
  • Gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmak;
  • Ortaya çıkan arızalarda yapılacak müdahalelere nezaret etmek ve gerekli manevraların yapılmasını sağlamak;
  • Tesiste gerekli test ve bakımların yaptırılması;
  • Sorumlulukları ile ilgili konularda işletme sahibine rapor verilmesi;
  • Mevzuatla düzenlenmiş diğer görevleri yerine getirmek.