1. İLGİLİ STANDARTLAR:

 

TS EN 60947-1Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni İçin Kurallar

Bölüm:1 Genel Kurallar

TS EN 60947-3Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri

Bölüm:3 Anahtarlar, Ayırıcılar, Ayırıcı Anahtarlar ve Eriyen Telli Sigorta   Birleşimi Üniteleri

 

  1. TARİFLER

 

Anahtar: Normal devre koşullarında (aşırı yük şartları dahil) akımların devresini kapatmaya, akımları geçirmeye ve akımların devresini kesmeye uygun olan ve kısa devre gibi olağan dışı devre koşullarındaki akımları da belirli süre geçirebilen mekanik anahtarlama düzenidir.

Not: Bir anahtar kısa devre akımlarının devresini kapatabilir ancak kesmeyebilir. (Kesici ile Anahtar arasındaki en büyük fark budur.)

Ayırıcı: Açık konumda, ayırma fonksiyonu için belirtilen kurallara uyan mekanik anahtarlama düzenidir. Bir Ayırıcı; ihmal edilebilecek büyüklükteki akımları kesebilir ve kapatabilir, normal işletme koşullarında oluşan akımları ve kısa devre gibi olağan dışı devre koşullarındaki akımları da belirli bir süre geçirebilir.

Ayırıcı Anahtar: Açık konumda, bir ayırıcı için belirtilen ayırma kurallarını sağlaya bir anahtardır.

Devre Kesici: Normal devre koşullarındaki akımların üzerine kapanabilen, bu akımları taşıyabilen ve kesebilen ve aynı zamanda kısa devre gibi olağan dışı devre koşullarındaki akımları kapayabilen, belirli zaman süresinde taşıyabilen ve kesebilen mekanik bir anahtarlama cihazıdır.

Eriyen Telli Sigortalı Ayırıcı Anahtar: Sigorta değiştirme elemanının veya sigorta değiştirme elemanlı sigorta taşıyıcısının hareketli kontaklarını teşkil ettiği ayırıcı anahtardır.

Bağımlı, El ile Çalışma: Çalışma hızı ve kuvvetinin kullananın etkisine bağımlı olacağı biçimde sadece doğrudan uygulanan el enerjisi yardımı ile yapılan çalışmadır.

Bağımsız, El ile Çalışma: Çalışma hızı ve kuvvetinin kullananın etkisinden bağımsız olacağı biçimde, enerjinin el gücünden kaynaklandığı, bir devamlı çalışmada depolandığı ve serbest bırakıldığı depolanmış enerji ile yapılan çalışmadır.

Yarı Bağımsız, El ile Çalışma: El kuvvetinin bir eşik değerine kadar yükseltilmesi ve sonra, kullanıcı tarafından bilinçli olarak geciktirilmesi dışında, bağımsız çalışmanın elde edildiği sadece doğrudan uygulanan el enerjisi yardımı ile yapılan çalışmadır.

  1. KULLANMA KATEGORİSİ

 

AKIMIN TÜRÜKULLANMA KATEGORİSİTİPİK UYGULAMALAR
A KATEGORİB KATEGORİ
 

 

 

Alternatif Akım

AC-20AAC-20BYüksüz koşullarda anahtarlama yapılan durumlar
AC-21AAC-21BMakul aşırı yükler dahil ohmik yüklerin anahtarlanması
AC-22AAC-22BMakul aşırı yükler dahil ohmik ve endüktif yüklerin anahtarlanması
AC-23AAC-23BMotor yüklerinin veya diğer yüksek endüktif yüklerin anahtarlanması

Kullanma Kategorilerini son eki olan “A” ve “B”’nin anlamı:

A: Sık çalışma gerektiren düzenler için. (Örnek: Endüstride kullanılan anahtarlama elemanları)

B: Tasarım ve uygulamadan dolayı sadece seyrek çalışma için öngörülen düzenler için uygun kategori.

(Örnek: Şehir şebekelerinde kullanılan anahtarlama elemanları. Çünkü bu şebekelerde kullanılan anahtarlama elemanları endüstride kullanılan anahtarlama elemanları gibi sürekli açma-kapama yapmazlar.)

SIK” ve “SEYREK” Çalışma için Uygulanan Kriterler, Beyan Çalışma Akımına Karşılık Gelen Çalışma Çevrimi  Tablosunda verilmektedir.

 

  1. PERFORMANS KURALLARI

 

  • Devre Kapama ve Devre Kesme Kapasiteleri: Standartlarda; beyan çalışma gerilimi, beyan çalışma akımı ve kullanma kategorisine atıfta bulunarak belirlenmiştir.

 

Kullanma KategorisiBeyan Çalışma Akımı

(Ie)

Devre KapatmaDevre KesmeÇalışma Çevrim Sayısı
I/IeU/UeCosFIc/IeUr/UeCosF
AC-20A; AC20BTüm değerler
AC-21A; AC21BTüm değerler1,51,050,951,51,050,955
AC-22A; AC22BTüm değerler21,050,6531,050,955
AC-23A; AC23B0<Ie<=100 Amper101,050,4581,050,455
100<Ie101,050,3581,051,053

I : Devre kapatma akımı                                         U: Uygulanan gerilim

Ic:Devre kesme akımı                                             Ue: Beyan çalışma gerilimi

Ie:Beyan Çalışma akımı                                          Ur: Toparlanma gerilimi

  • Çalışma Performansı

 

Beyan Çalışma Akımı

(Ie)

Saatteki Çevrim SayısıÇalışma Çevrim Sayısı
A KategorisiB Kategorisi
AkımsızAkımlıToplamAkımsızAkımlıToplam
0<Ie<=1001208.5001.50010.0001.7003002.000
100<Ie<=3151207.0001.0008.0001.4002001.600
315<Ie<=630604.0001.0005.0008002001.000