EMO Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, elektrik yüksek gerilim tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen işletme sorumlusu elektrik mühendisinin, görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 1 kV‘un üstündeki yüksek gerilim (YG) tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görev, yetki ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar. (daha&helliip;)

İşletme Sorumluluğu Ücret Listesi

EMO tarafından yayımlanan en az ücretlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. Fiyat teklifi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. GSM: 0 505 532 14 16 E-Posta: hasanyucelmuhendislik@gmail.com KISIM IV – 36 kV ENERJİ NAKİL HATLARI (ENH) ve TRAFO MERKEZLERİ (TM) PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER(İŞLETME SORUMLULUĞU-BAKIM HİZMETLERİ) (2017 Asgari Fiyatlar – KDV Devamı…

Anahtarlar, Ayırıcılar, Ayırıcı Anahtarları, Eriyen Telli Sigorta Birleşimi Üniteler

  İLGİLİ STANDARTLAR:   TS EN 60947-1 Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni İçin Kurallar Bölüm:1 Genel Kurallar TS EN 60947-3 Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Bölüm:3 Anahtarlar, Ayırıcılar, Ayırıcı Anahtarlar ve Eriyen Telli Sigorta   Birleşimi Üniteleri   TARİFLER   Anahtar: Normal devre koşullarında (aşırı yük şartları dahil) akımların Devamı…

İşletme Sahibinin Yükümlükleri

İşletme Sorumlusunun görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyduğu imalatların ya da hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, Talep edilen güvenlik malzemelerini almak, İşletme Sorumlusunu görevin gerektirdiği ölçüde yetkili kılmak, İşletme Sorumlusu değişikliklerini enerji sağlayan kuruluşa ve EMO’ya bildirmek, İşletme Sorumlusunun talimatları ve uyarılarını dikkate alarak uyulmasını sağlamak, (Bu talimat ve uyarılara uyulmamasından Devamı…

Yüksek Gerilim Sigortaları

Yüksek gerilim akım sınırlayıcı sigortalar, kullanılabildikleri aralığa göre genel amaçlı, artçı (back-up) ve tam aralık sigorta olmak üzere üç sınıfa ayrılır. İlgili standart: TSE 60282-1/IEC 60282-1: Yüksek Gerilim Akım sınırlayıcı sigortalar Genel amaçlı sigorta: En büyük kesme akımından 1 saat veya daha uzun süre içinde sigorta elemanının erimesine neden olan Devamı…

OG/AG Dağıtım Transformatörlerinin “Sigortalı Yük Ayırıcıları” İle YG Şebekeye Bağlanması

Dağıtım tesislerinde meydana gelen arızaların büyük çoğunluğu izolasyon hatası, kısa devre,  aşırı akım ve gerilimlerden kaynaklanmaktadır. Dağıtım tesisinde yer alan teçhizatın, sistemde meydana gelen bu arızalardan en az derecede etkilenmesi için bu arızalara karşı sigorta, parafudr, röle gibi çeşitli koruma cihazları ile donatılmaları gerekmektedir.   Sistemde meydana gelen kısa devre Devamı…

OG/AG Dağıtım Trafo Merkezlerinini Ringe Giriş ve Çıkışlarında Kesici Yerine Neden Yük Ayırıcısı Kullanılmalıdır?

Kablolu yer altı şebekesinde müsaade edilen kısa devre süresi 1 (bir) saniyedir. Yani kısa devre akımı şebekeden en fazla 1 (bir) saniye geçmelidir.   Kesicinin diğer anahtarlama elemanlarından en büyük farkı kısa devreyi kesme özelliğidir. Bunun için oluşturulan fider, kısa devre akımını algılayan akım trafosu ve bu akımı değerlendirip kesicinin Devamı…

Arıza Gösterge Düzeni

Arıza Gösterge Düzeni (AGD), arızalı kısımdan başlayarak ışıklı sinyalizasyon veya ana ünite de tesis edilecek yardımcı çıkış kontağı ile uzaktan (örneğin sinyalizasyon merkezi) arızalı kısmın hızlı bir şekilde tespiti için kullanılan bir teçhizattır. Sistem; faz-toprak arıza akımlarının ve fazlar arası arıza akımlarının belirli eşik değerlerini aşması durumunda (Arıza akımları, ring Devamı…