Kablolarda akım taşıma kapasitesinin sıcaklıkla ilişkisi