Reaktif

Reaktif Enerji Tarifesi

Reaktif enerji bedeli EPDK’nın 30.12.2015 tarih ve 5999/3 sayılı kurul kararı ile yürürlüğe giren “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler Ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar”ın ikinci bölümünde düzenlenmiştir. (Kurul kararı için tıklayınız.)

İlgili metin aşağıda yer almaktadır. Devamını oku