Mevzuat

YG İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi

YG İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi için  tıklayınız.

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, elektrik yüksek gerilim tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen işletme sorumlusu elektrik mühendisinin, görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 1 kV‘un üstündeki yüksek gerilim (YG) tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görev, yetki ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar. Devamını oku

Reaktif Enerji Tarifesi

Reaktif enerji bedeli EPDK’nın 30.12.2015 tarih ve 5999/3 sayılı kurul kararı ile yürürlüğe giren “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler Ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar”ın ikinci bölümünde düzenlenmiştir. (Kurul kararı için tıklayınız.)

İlgili metin aşağıda yer almaktadır. Devamını oku

Serbest tüketici limiti 2017 yılı için 2400 kwh olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte serbest tüketici yıllık tüketim limiti, 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate düşürüldü. Buna göre gelecek yıl aylık elektrik faturası 82 lirayı geçen tüketici tedarikçisini seçebilecek.

EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı serbest tüketici yıllık tüketim limiti yeniden belirlendi. (Kurul kararı için tıklayınız.)

Buna göre, 2016 yılı için 3 bin 600 kilovatsaat ve üzeri olan serbest tüketici limiti, 2017 yılı için 2 bin 400 kilovatsaate düşürüldü.

Detaylı bilgi için http://www.epdk.org.tr/Resources/serbest/index.html adresine başvurabilirsiniz.

Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde değişiklik yapılıyor.

Enerji Bakanlığı Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde değişiklik yapmak üzere taslak yayınladı.